Willemijn Arends

NautaDutilh
Willemijn Arends

Leuk dat je tijd voor een interview maakt, Willemijn!

Wil je me wat vertellen over je achtergrond?

Ja hoor! ik heb rechten gestudeerd in Groningen. Ik ben strafrechtelijk afgestudeerd. Daarna ben ik begonnen bij Pels Rijcken als 'paralegal', dat was vergelijkbaar met een juridisch medewerker. Ik had al vrij snel in de gaten dat ik niet een jurist pur sang was.
Toen ben ik gaan werken bij het Bureau van de Orde van Advocaten, op de afdeling opleiding. Dat heb ik zo ongeveer acht jaar gedaan. Daarna heb ik een tijdje gewerkt bij een van de CNV-bonden Ik gaf daar leiding aan een groep juristen, beleidsmedewerkers en een opleidingsteam. Dat opleidingsteam maakte een opleidingsaanbod ter ondersteuning van de vakbondsvrijwilligers. Ik had die vacature gezien in het blad Avanta, een managementblad voor vrouwen. Dat blad is helaas een aantal jaren geleden ter ziele gegaan. Omdat de cultuur er heel anders was dan in de advocatuur was het erg leerzaam voor me, maar ik zat daar niet helemaal op mijn plek.

Hoe ben je op deze plek gekomen?

Op enig moment kwam ik Gijs Scholtens tegen die ik nog kende uit mijn tijd bij de Orde. Hij was al jaren partner bij NautaDutilh en vroeg me of ik interesse had om een keer te komen praten met de HR-manager. Dat heb ik gedaan en zo ben ik in mei 2003 begonnen als Hoofd Werving & Opleiding. Sinds een aantal jaar heb ik me toegelegd op alleen opleiding. In de loop van de 8 jaar dat ik hier nu werk is de nadruk meer komen te liggen op het ontwikkelen van mensen dan van puur opleiden. Naast aan juridische onderwerpen besteden we veel tijd aan vaardigheden en persoonlijke effectiviteit.

Hoe ziet je werkweek eruit?

Ik werk drie dagen in Amsterdam en één dag in Rotterdam. Ik voer veel individuele gesprekken. Ik baseer me vaak op de zgn gedrags- en drijfverenanalyse, een ontwikkelinstrument waar ik inmiddels veel ervaring mee heb opgedaan. Het eerste deel van dit online instrument bevat de DISC, en geeft door middel van vier kleuren inzicht in gedrag (hoe je dingen doet). Het deel over de drijfveren gaat vooral over waarom je dingen doet. Dit assessment nemen we af bij mensen in het vijfde jaar. Ik ben sinds een aantal jaren gecertificeerd om met dit instrument te werken door het Management Development Institute.
Een andere component van mijn werk bestaat uit het ontwikkelen en organiseren van het onderdeel New Business. Dat zijn trainingen voor fee-earners (advocaten, notarissen en belastingadviseurs) om hun ondernemerschap te optimaliseren. Je kunt hierbij denken aan acquireren, netwerken, klantgerichtheid en pitchen. Iedereen doorloopt het volledige opleidingsprogramma.
We hebben ook een aanbod voor staf en secretaresses, dan moet je denken aan het schrijven van notities of effectieve communicatie.
Alle cursussen en trainingen evalueren we nauwgezet. Altijd schriftelijk, maar vaak bellen we na een tijdje ook deelnemers om zo te horen wat ze er echt van opgestoken hebben.
Voor vaardigheidstrainingen huren we meestal externe trainers in, maar voor de juridisch inhoudelijke cursussen kunnen we een beroep doen op een groot aantal interne ervaren docenten.
Afgelopen september zijn we begonnen met het NDinstitute, het opleidingsprogramma voor starters bij NautaDutilh. Onze nieuwe fee earners beginnen hun loopbaan met een 6 maanden durend programma waarin we het werken in de procespraktijk, de beroepsopleiding en een intern opleidingsprogramma combineren.

Met wie werk je veel samen?

Met het team opleidingen: dat bestaat naast mij nog uit één opleidingsadviseur en twee medewerkers. Verder veel met de HR-adviseurs. Daarnaast werk ik regelmatig samen met de trainer van het onderdeel New Business, met coaches die we inschakelen, met het bestuur (m.n. met het bestuurslid dat 'Talent' in zijn portefeuille heeft). Dan zit ik nog in onze diversiteiscommissie en heb ik uiteraard regelmatig overleg met mijn leidinggevende (dat is het hoofd HR&O).

Jullie hebben als NautaDutilh de Sonja Boekmanprijs gewonnen, in 2008, nu deze is afgeschaft zijn er ook andere initiatieven op dit gebied?

Zeker. De Diversiteitscommissie is nog steeds actief. Wat leuk is in dit kader dat mijn collega en ik een workshop geven met de naam 'Get the Corneroffice', vrij naar de titel van een boekje over dit thema: Nice girls don't get the Corner Office. We nodigen daarvoor vrouwen in hun 5e/6e jaar uit. Wij zouden graag meer vrouwen willen opnemen in de partnergroep. Wij proberen daarom ons vrouwelijk talent te stimuleren om hun carrièreambities uit te spreken, en er werk van de maken. Als NautaDutilh kijken we ook wat we voor deze groep kunnen betekenen.

Wat kost je energie in je werk?

Het etaleren van wat we als afdeling opleiding allemaal doen. Ik kán wel reclame maken maar ik vind het persoonlijk niet zo belangrijk. Ik denk dat het met mijn drijfveren te maken heeft: ik ben meer intrinsiek dan extrinsiek gemotiveerd, ben liever met de inhoud bezig dan er credits voor te krijgen!
Daarnaast kost mijn reistijd me echt veel energie, dat zit 'm puur in de tijd. Gisteravond bijvoorbeeld heeft de trein van Amsterdam Zuid richting Leiden weer eens vertraging en dat betekent dat ik mijn aansluiting mis of dat ik moet rennen om de aansluiting te halen. Dan is het koud en heb ik honger, dan kan ik niet wachten tot ik op mijn fiets naar huis zit. Het heeft te maken met het feit dat je er geen invloed op kunt uitoefenen, denk ik.

Wat geeft je energie in je werk?

Een workshop die ik vorige week georganiseerd heb voor staf en secretaresses (Effectief in gesprek). Er was een hele collegiale sfeer, veel humor en enthousiasme. Het was het juiste onderwerp, er was de juiste acteur. Van dat enthousiasme en die leergierigheid kreeg ik het gevoel "ik ben goed bezig". Ik kan ook heel blij worden als ik in een gesprek 'kwartjes zie vallen'. Dan ben ik in mijn rol van coach.
Je bent een mensen-mens: ja dat is zo. Als je het in de DISC-kleuren vertaalt ben ik geel: extravert en mensgericht.

Sinds dit jaar doe ik een coach opleiding bij Bolster, met de courage-to-connect methodiek. Eén van de opdrachten daarbij was een gratis coachgesprek 'verkopen'. Dat gesprek heb ik 'verkocht' en gevoerd met Yuri -een zeer ambitieuze jongen van Cubaanse afkomst-. Ik heb hem geholpen met het starten van z'n scriptie, waar hij al lang tegenaan zat te hikken.
Essentie van het de courage-to-connect model dat we mensen helpen hun emotie en ratio met elkaar te verbinden, tot het zien. Het zien geeft de energie om gericht aan de slag te gaan. De belangrijkste vragen zijn eigenlijk: 'waarom zou het niet lukken (om te bereiken wat je wil bereiken)' en vervolgens de vraag 'waarom gaat het toch het wel lukken'. Bij de laatste komt opeens de energie vrij.

Hoe blijf je vitaal, Willemijn?

Door veel te wandelen. Dat wandelen doe ik regelmatig in de duinen. Verder is het voor mij belangrijk om voldoende nachtrust te nemen. Ook let ik heel goed op mijn eten, zo eet ik bijvoorbeeld heel veel sla en fruit. Ik drink ook veel water, zo'n twee liter per dag. Mijn werkdag begin ik met het vullen van een Spaflesje.
En: de zon geeft mij heel veel energie. Omdat we daar de afgelopen zomer niet veel van hadden gehad ben ik in het najaar nog een weekje in Zuid Spanje geweest. Ik probeer dan een vakantiehuisje te vinden op het internet met een mooi uitzicht. Daar kan ik enorm van genieten. Na zo'n weekje zon en mooie natuur kan ik er weer tegen, is mijn batterij weer opgeladen!

In het boek 'vrouwen en ambitie' van Anna Fels wordt de advocatuur beschreven als een voor vrouwen lastige sector omdat er veel 'mannelijk gedrag' van ze wordt gevraagd. Hoe zie jij dat? We hebben hier bij NautaDutilh een exercitie gedaan om te bekijken of de competenties waarmee partners de medewerkers beoordelen sekseneutraal zijn, dus of wij beoordelen op competenties waar mannen en vrouwen van nature even goed in (kunnen) zijn. In de ogen van die beoordelaars kan onze competentieset die test doorstaan. Ik zet er wel een kanttekening bij, want dat sekseneutraal is natuurlijk wel in de ogen van de partnergroep waarvan het overgrote deel zelf man is.
In mijn eigen idee doen mannen eerder de goede dingen terwijl vrouwen de dingen 'goed' doen. De rol van vrouwen is vaak de 'lijm' in teams. Daar krijgen ze weinig of geen credits voor. Ik denk ook dat vrouwen gemiddeld genomen andere drijfveren hebben dan mannen. Bij veel mannen staat (veel) geld verdienen en hogerop komen nog steeds hoog aangeschreven. Vrouwen hebben vaker een bredere interesse.

De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is sinds 2010 een vrouw (Michaëla Ulrici, 45 jaar). Maakt dat verschil in de organisatie volgens jou, bijvoorbeeld in de cultuur, sfeer of de onderwerpen?

Nee, ik heb dat nog niet gemerkt. Voor mijn team geldt nog steeds: Het begeleiden van talent (zowel man als vrouw) staat voorop.

Hoe staat het met de vitaliteit van NautaDutilh op dit moment?

Toen ik hier kwam werken hoorde ik vaak dat mensen uitvielen en dan langdurig. Nu hoor ik dat minder. Het woord 'burn-out' heb ik al lang niet gehoord. Ik denk overigens wel dat er heel hard gewerkt wordt, de werkdruk is altijd groot. Mensen moeten vaak te pas en te onpas beschikbaar zijn. Als we bijvoorbeeld een overname doen is het vaak 'nu' en 'gaan', zeker als het andere bedrijf een andere tijdzone heeft.

Wat doet NautaDutilh om haar mensen vitaal te houden?

Er is wel beleid, alleen weet ik daar niet het fijne van. HR adviseurs en leidinggevenden kijken goed naar hoe het gaat met onze mensen, ze gaan in gesprek. Er hangt over het algemeen een zorgzame sfeer. Verder hebben we een goede ARBO-arts en een ergonoom.

Zie jij afbreukrisico's voor vrouwelijke medewerkers binnen NautaDutilh?

Sommigen vinden het werk niet leuk genoeg. En, afgezet tegen de energie die ze erin moet steken om hogerop te komen en de vaak bredere interesse, maakt dat soms dat ze voor iets anders kiezen. Overigens kan dat ook voor mannen gelden.

Anna Fels spreekt in haar boek dat vrouwelijke professionals baat hebben bij coaching en een netwerk.

Ja, dat herken ik wel. Als vrouwen kinderen krijgen en ze dus hun tijd moeten verdelen, laten ze in het werk vaak als eerste het 'netwerken' vallen. Dat is voor hun carrière niet goed. Bij coaching en mentoring kunnen natuurlijk beide sexes evenveel baat hebben.

Dank voor je tijd, Willemijn!

Andere vitaliteitsinterviews