Mirjam Sijmons

Lid hoofddirectie ANWB

Hallo Mirjam, dank je wel dat je tijd maakt voor een vitaliteitsinterview!

Hoe zie jij vitaliteit?

Mijn beeld bij vitaliteit is dat je 'zin' hebt in het leven, in de volle breedte.

Denk jij dat vitaliteit voor mannelijke en vrouwelijke professionals dezelfde voetangels en klemmen kent?

Ik heb wel het idee dat het anders is, maar ik vind de overeenkomsten groter dan de verschillen. Wat mannen en vrouwen delen is dat ze mens zijn en als soort een aantal zaken nodig hebben om vitaal te blijven.
Ik denk dat mannen over het algemeen iets beter 'gewapend' in het leven staan dan vrouwen. Ze hebben een iets betere 'schil' die hun vitaliteit beschermt. Eén van de redenen die ik daarvoor zie is wat in attributie-onderzoek is aangetoond: dat mannen eerder geneigd zijn succes toe te schrijven aan henzelf en falen aan de omstandigheden, terwijl vrouwen eerder geneigd zijn succes toe te schrijven aan bijv. geluk 'ik heb mazzel gehad' en falen aan zichzelf.
Daarnaast zijn mannen over het algemeen meer op zichzelf terwijl vrouwen over het algemeen meer oog hebben voor de totaliteit, voor het geheel. Dat maakt dat ze signalen niet kunnen negeren. Ze hebben echter niet geleerd hoe ze daar mee om moeten gaan. Dat kan invloed hebben op de vitaliteit.

Het klinkt alsof je je enorm verdiept hebt in de materie, is dat zo?

Het is een thema waar ik al jaren mee bezig ben: hoe werken mensen in organisaties. En hoe je dat zelf kunt beïnvloeden. Het systeem van de organisatie kan veel: het kan je vitaliteit uithollen en het kan je aan de andere kant veel geven. In dat kader heb ik veel inspiratie geput uit Eckarts' notes. Hij beschrijft onder andere 'cellen' in een organisatie. In die cellen kunnen mensen zelf verantwoordelijkheid nemen, dat houdt ze bijvoorbeeld vitaal. In grote organisaties is het lastig om directe feedback te geven, om te zeggen 'de appels zijn rot'. Ook is het lastig om jouw persoonlijke invloed op het product of de dienst te zien, met andere woorden, om te zien waarvoor je je energie gebruikt. Ik ben nu zo ongeveer drie jaar hier bij ANWB, en in 2004/2005 zag ik -vanuit Content uitzendbureau waar ik toen werkte- een kentering: tot die tijd wilde jongeren met een HBO-opleiding graag werken bij grote organisaties daarna zie je hen meer naar het MKB vertrekken. Dat had te maken met zichtbaar willen krijgen met wat je doet. Dat doet mij aan Marx denken, die zei toch dat arbeiders vervreemden van hun product. Ja. Kijk, 'at the end of the day' zijn organisaties toch anonieme systemen als je niet oppast.

Wat zijn energievreters in jouw werk?

Wat de vitaliteit het meest bedreigt naar mijn idee is het werkplezier dat vaak ontbreekt in systemen. Dat heeft onderzoek vanuit het " Great Place to Work Institute" aangetoond. Hierin komen drie factoren naar boven die een organisatie "a great place to work" maken: vertrouwen hebben in je manager (in de intermenselijke relatie),trots zijn op de dienst die je organisatie maakt en plezier hebben met elkaar. Bovendien blijkt dat bedrijven die hoog scoren op deze factoren ook meer winst maken.

Dat kan ik me wel voorstellen. Het sluit ook aan op wat ik beschrijf in de vitaliteitscirkel.

Daarnaast vind ik de periode waarin de jaarplannen gemaakt worden lastig, dit vormt een 'drain' op mijn energie. De systemen en processen creëren bij mij een implosie aan energie.

Denk jij dat als er meer vrouwen in organisaties werken dat een gunstig effect heeft op de (vitaliteit van de) organisatie?

Ja, dat denk ik wel. Er is ook zo'n mooi artikel van verschenen waarin beschreven wordt dat als vrouwen aan de touwtjes hadden kunnen trekken ons financieel systeem nooit zo onderuit was gegaan. Vrouwen zijn wat meer 'down to earth'. Al die derivaten stapelen is iets wat vrouwen wellicht minder snel doen. Niet alleen meer vrouwen in de organisatie, maar ook meer vrouwen daar waar besluiten worden genomen voor de toekomst, dus in de top van de organisatie. Maar naast vrouwen in de organisatie is het belangrijk om een mix te hebben, een goede diversiteit, ook van jong en oud, blank en gekleurd.

Op een netwerkbijeenkomst van ABN Amro hoorde ik laatst Klaske de Jonge spreken. Ze gaf tips aan de aanwezige vrouwen om aan de top te komen. Parttime werken was in haar idee not done, wat vind jij daarvan Mirjam?

Ja, maar de realiteit in Nederland is dat dat wel zo is. Heel veel mannen werken nu parttime.
Parttime werken wordt momenteel gezien als fase in je leven Door parttime te werken kun je beter de taken verdelen en kun je voor je kinderen zorgen zonder vitaliteit te verliezen.

Hoe blijf jij vitaal?

Door jezelf goed te leren kennen, kritisch naar jezelf te blijven kijken en te weten wat je energie geeft en wat je energie kost.

Waar krijg je energie van in je werk?

Als we echt heel gericht 'con amore' aan iets werken binnen ANWB. Als we met gefocuste energie aan iets werken bedoel ik daarmee.

Dank je voor je tijd, Mirjam!

Andere vitaliteitsinterviews