D_D

Dubravka Vajagic

eigenaar van D&D Beauty & Wellness

Profiel: Dubravka Vajagic,

Dubravka Dubravka Vajagic, 47 jaar. Woont samen met haar zoon van 18 jaar in Almelo.
Opleiding: taalkundige. Eigenaar en oprichter van D&D Wellness. Zie www.beautyenwellness.nl

Hallo Dubravka, leuk dat je tijd maakt voor een vitaliteitsinterview! Je naam doet vermoeden dat je oorspronkelijk niet uit Nederland komt, klopt dat?

Ja dat klopt, ik kom uit het voormalig Joegoslavië. Ik ben geboren in Servië, opgegroeid in Kroatië en heb gestudeerd in Belgrado. Toen ik 27 jaar was ben ik naar Nederland gekomen. Dat was in 1989.

Kom je daar nog wel eens?

Ik kom er nog elk jaar, daar heb ik vrienden wonen. Mijn vader woont er ook. Voor mij bestaat Joegoslavië als het ware nog, het zijn voor mij geen gescheiden landen.

Er zijn vast heel veel culturele verschillen?

Inderdaad, het eerste grote verschil is dat er in Joegoslavië geen glazen plafond is zoals dat hier wel bestaat voor vrouwen. Mijn moeder heeft toen ze hier kwam - ze was toen in de vijftig - een beleidsmedewerkerspositie verworven. Dat was (is) heel bijzonder, én een goed voorbeeld die ik vaak gebruikt heb in mijn werk bij bureau Nieuwkomers. Zij heeft in Joegoslavië gestudeerd en leidinggevende posities bekleed.

Een ander punt uit onze cultuur is dat wij veel opener zijn, uitbundiger, en ook als familie dichter bij elkaar leven.

Wat is jouw achtergrond, Dubravka?

Ik heb Arabische taal en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit in Belgrado, ik ben taaldeskundige.

Kon je dat beroep ook in Nederland uitoefenen?

Nee, het heeft me een heel lange weg gekost om te komen waar ik thuis was 'gebleven' beroepsmatig gezien. Ik ben hier begonnen in een fabriek, ben wel snel opgeklommen. In Hengelo/Enschede ben ik ingestroomd in een programma waar ik aangepaste bestuurskunde heb gedaan, daarmee kon ik beleidsmedewerker worden. Jammer genoeg was mijn functie bij de gemeente Hengelo 'bovenformatief'. Ik ben toen bij de gemeente Almelo gaan werken, aan de inburgering van 'nieuwkomers'. Vanuit deze functie heb meegedaan aan een landelijk project dat werd georganiseerd vanuit diverse ministeries. Ik heb meegeholpen aan het ontwikkelen van een opleidingsprogramma voor mensen die met vluchtelingen werken. Daar is een boek van verschenen.


..."Ik zie het leven als groeiproces: als het niet stroomt gaat het stinken! ..."

Was het in die tijd moeilijk om je zorgtaken met je werk te combineren?

Het was niet makkelijk. De faciliteiten voor kinderopvang ontbraken bijvoorbeeld. Veel Nederlandse vrouwen stopten dan ook met werken nadat ze kinderen kregen, maar ik wilde werken. Ik vind dat ik een betere moeder ben als ik ook werk naast het opvoeden van mijn kind. In die tijd had ik als buitenlandse vrouw het voordeel dat er voor ons bij de gemeente een voorrangsbeleid gold, dat was heel prettig want als vrouw had je het zeker in die tijd nog bijzonder zwaar als je kinderen had en wilde werken. Bovendien was hier in Twente de klassieke verdeling nog erg aanwezig (mannen werken en vrouwen zijn thuis bij de kinderen).

Ik heb jarenlang werk gedaan dat niet bij mijn hart en ziel paste. Wel met een enorm succes. Dat komt door mij houding: "Als je iets doet doe het dan goed". Nu heb ik met mijn wellness centrum eindelijk werk dat ik ook met mijn ziel kan doen. Hoe ben je daar zo toe gekomen?

Ik heb naast de drukke baan die ik toen had- een opleiding schoonheidsspecialiste gevolgd. Ik ben in 2006 gestart. Als meisje was ik geïnteresseerd om mensen te helpen. Ik wilde altijd arts worden om naar Afrika te gaan om daar kinderen te helpen. Uiteindelijk ben ik een soort persoonlijke coach van veel mensen die hier in mijn wellness centrum komen. Ik ben dicht bij de mensen, ik raak ze aan, maar maak ook contact op zielsniveau. De binnen- en de buitenkant moeten samengaan vind ik.

Je hebt een heel hectisch leven geleid begrijp ik: alleenstaande moeder, een baan én ook een opleiding.

Ja, dat klopt. Ik ben natuurlijk opgegroeid in een communistisch land, dus heb geen moeite met hard werken. Ook met twee of drie studies naast elkaar doen heb ik geen moeite. Bovendien worden vrouwen gelijkgeschakeld met mannen.

Speelt jouw moeder daar nog een bijzondere rol in? Je noemde haar daarnet als voorbeeld.

Ja, zij is een heel krachtige vrouw. Dat heeft zij ook neergelegd in de opvoeding. Ik ben heel streng opgevoed. Dat heb ik destijds als onplezierig ervaren, maar daar heb ik nu profijt van. Kijk, het hele leven is een leerschool, ik heb respect voor iedereen en ook voor mezelf. Dat doorzettingsvermogen heeft me geholpen. Bovendien moet je als vrouw kracht halen uit je intelligentie, niet uit je lichaam.

Heb je nog meer bronnen van energie in je leven?

Het geloof heeft mij kracht gegeven. Niet specifiek één kerk, maar een goddelijke kracht. Ik hou van de wat ik noem 'macro-kosmische' kracht. Ik heb in mijn leven vele godsdiensten van nabij meegemaakt: ik zong in een Joods koor, mijn opa en oma zijn streng katholiek, en ook het islamitische geloof ken ik van dichtbij.

Daarnaast is mijn gezin een enorme energiebron. Ik heb een zoon die in juli negentien wordt. Ik ben trots op hem! Daarnaast heb ik een partner die mij in alles onderstuend en wij werken ook samen - hij is massagetherapeut. En natuurlijk mijn ouders - mijn vader die heel liefdevol is voor mij, en mijn moeder die nog steeds een hele grote rol in mijn leven speelt.

Is er voor jou in je leven een keerpunt aan te wijzen?

Ik denk dat voor mij de kennismaking met werk van Bob Proctor, Deepak Chopra, Joseph Murphy, Eckhart Tolle een keerpunt was. Die hebben mij geïnspireerd met hun alchemistische wereld visie en holistische benadering van de mens. Hierdoor kreeg ik een balans waarnaar ik smachtte. Vroeger had ik het idee dat ik geleefd werd door mijn wekker en mijn baas. Nu ben ik ingetuned op een hele prettige radiozender. Ik zie het leven nu als groeiproces: als het niet stroomt gaat het stinken!

Hoe zie jij vitaliteit?

Daar heb ik over nagedacht! Ik heb je site bekeken en toen vitaliteit voor mezelf als volgt gedefinieerd: als de mogelijkheid van een boom om te herstellen van de aanslag.

Tjee, dat klinkt heel bijzonder, licht eens toe.

Kijk als je een plant verplaatst dan zoekt hij weer naar aanknopingspunten om te groeien. De blauwdruk zit echter in de plant zelf, het zit er van nature in. De zon roept de plant op om te groeien, je hoeft de plant alleen maar water te geven, voeding te geven. Zo is het met mensen volgens mij ook. Ik ben natuurlijk ook 'uit de aarde gerukt': uit mijn land gekomen om vervolgens hier in Nederland weer opnieuw 'wortel te schieten'. En het is mij heel goed gelukt. Ik bloei weer volop.

Wat doe je in je werk aan vitaliteit?

Ik geef dagelijks schoonheidsbehandelingen, wellness coaching maar doe ook dingen als harsen, dat kan heel pijnlijk zijn. Volgens mijn klanten is dat bij mij niet pijnlijk. Ik vraag me altijd af als ik iemand behandel: "wat heeft dat boompje nodig om te groeien?" ik probeer de persoonlijke behoefte van iemand te peilen en dat pas ik aan in mijn behandelingen en gesprekken.

Jij kunt je erg goed verplaatsen in anderen hoor ik.

Ja, dat komt doordat ik zelf vaak verplaatst ben. In de tuin heb ik een appelboom die ik al drie keer verplaatst heb, nu bloeit hij weer, het overleeft gewoon! Wat zijn energievreters voor jou?

Tot een paar jaar geleden eigenlijk alles en iedereen. Nu weet ik dat het mijn gedachten zijn, maar ook de manier waarop ik geprogrammeerd was. Als kind krijg je programma's mee van je (voor)ouders. Ik geef een voorbeeld: als klein meisje had ik last van angsten, ik was bijvoorbeeld niet gedoopt en dat is niet goed. Als je beschermd wil worden door goed dan moet je gedoopt zijn. Als een klein meisje kan dat heel erg diep gaan zitten. Door me in de angst te verdiepen, erin te duiken werden ze kleiner, dat is natuurlijk een proces. Zo heb ik me in de rituelen verdiept van het dopen en ben uiteindelijk wel gedoopt. Dat is hele goede methode die ik in mijn leven toepas. Duiken in mijn emoties hoe vervelend het kan zijn – dan lost het zich op en kan ik weer genieten van het moment van NU.

Hoe houd jij jezelf vitaal?

Naar mijn lichaam luisteren, dat is de allerbeste wijzer. Dat heb ik overigens jaren verwaarloosd. Onlangs is een goede vriendin van mij overleden, ook zij heeft haar lichaam verwaarloosd. Ik probeer nu goed te luisteren naar wat mijn lichaam zegt, voelt iets prettig of niet prettig. Dat is de beste wijzer of ik iets wel of niet doe. Ik sta 's ochtends vroeg op, en ga even in de natuur een wandelingetje maken. In alle stilte genieten van de Natuur, mediteren, hooft leeg maken - een geweldige start van de dag. En wat ik nu doe in mijn werk brengt mij dichter bij mijn doel.

Dank je voor je tijd, Dubravka!

Andere vitaliteitsinterviews