Maud van Etten

advisor Diversity, Royal Haskoning
Maud van Etten

Hallo Maud, leuk dat je tijd maakt voor een vitaliteitsinterview!

Wat is je achtergrond?

Ik heb weg- en waterbouwkunde, dus civiele techniek, gestudeerd. Tot 1 januari 2009 heb ik bij Royal Haskoning gewerkt in de divisie Infrastructuur & Transport. Denk maar aan reconstructies van wegen, nieuwe woonwijken, maar ook ondergrondse infrastructuur zoals riolering etc. Maar het nieuwe jaar bracht voor mij ook een nieuwe uitdaging: ik vervul nu de nieuwe functie van diversiteitscoördinator, nog steeds bij Royal Haskoning.

Waarom werk je met vitaliteit voor vrouwelijke professionals, Nora?

Omdat ik denk dat vitaliteit voor vrouwelijke professionals net iets anders werkt dan voor mannelijke professionals, denk bijvoorbeeld aan het aspect fysieke vitaliteit. Dat wordt door bedrijven erg gestimuleerd zoals in korting op sportschool, gezond eten in het bedrijfsrestaurant, lunchlopen. Dat levert voor mannen over het algemeen goede verbeterpunten en resultaten op, maar vrouwelijke professionals zijn meestal zelf al bezig met een gezonde leefstijl. Zij zijn weer veel meer gebaat met aandacht voor sociale vitaliteit en emotionele vitaliteit, dat zie je niet terug in gezondheidsbeleid.

Ik kan me er iets bij voorstellen, Nora. Ik ben zelf binnen Haskoning een tijd aan de slag geweest met sportbeleid, dat ging met name onder de noemer van versterken van de teamgeest, een betere werksfeer en daarmee verhogen van de productiviteit, want het verzuim was al laag binnen Haskoning.

Hoe zie jij vitaliteit, Maud?

Ik heb er geen associaties bij. Voor mij heeft het te maken met energieniveau. Ik heb op drie vestigingen het merendeel van de tijd enkel met mannen gewerkt. Maar dat is natuurlijk inherent aan de ingenieursbureau-branche waarin ik werkzaam ben.

Ik denk dat vitaliteit bij vrouwelijke professionals o.a. gevoed wordt door feedback en complimenten, meer dan bij mannen, hoe zie jij dat?

Ja, dat denk ik ook. Ik heb een tijd geleden een workshop gevolgd waarin we elkaar complimenten moesten geven en ik zag dat dat voor de mannen in mijn groep echt moeizaam ging. Ze wisten er vaak geen te bedenken, laat staan uit te spreken.
Maar de confrontatie daarmee deed wonderen!

Ik zie dat erkenning een belangrijke factor is in vitaliteit, evenals het hebben van een mentor die vrouwen die erkenning kan geven, maar ook kan wijzen op hoe ze die binnen de organisatie kan krijgen.

Ja, mannen eisen de erkenning gewoon op. Misschien werkt salaris voor hen als een compliment. Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen kennen we bij Royal Haskoning overigens niet.

Wat kun jij in je werk doen aan vitaliteit ?

Ik merk dat ik voor een aantal mensen in de organisatie een vertrouwensrol vervul. Ik word in vertrouwen genomen over allerlei zaken die hen in het werk bezighoudt. Misschien voed ik daarmee hun emotionele vitaliteit?

Nu ben ik bezig met diversiteit in de Royal Haskoning organisatie. Afgelopen januari hebben we daarvoor een nulmeting gedaan. Dit jaar ligt de focus op genderdiversiteit. Daaronder valt o.a. ook de training Female Leadership die Esther Mollema bij ons geeft.

Hoe groot is het draagvlak voor genderdiversiteit bij Royal Haskoning?

Het draagvlak voor genderdiversiteit is bij Royal Haskoning van oudsher al erg groot. Onze voorzitter van de Raad van Bestuur heeft in 2005-2006 zitting gehad in het Ambassadeursnetwerk. Dat belijdt hij ook nu nog in daden. In 2007 ontstond er een vacature voor de functie van CFO, Chief Financial Officer. Eén van de hoogste posities binnen de organisatie. Omdat de Raad van Bestuur heel graag een vrouw op die positie wilde hebben, is aanvankelijk met opzet niet gesproken met mannelijke kandidaten. Na een tijdje meldde zich inderdaad een voortreffelijke vrouwelijke kandidaat. Zij is 1 januari 2008 als eerste vrouw toegetreden tot de hoogste managementlaag binnen de organisatie, de managementcouncil. Een ander voorbeeld is dat diezelfde tienkoppige managementcouncil die in 2005/2006 nog uit enkel mannelijke leden bestond het Pygmalionspel gespeeld heeft, samen met de echtgenotes van die mannen. Dat was een enorme stap voorwaarts in het denken rond genderdiversiteit bij Haskoning.

Wat is een stap die jij als diversiteitsadviseur gaat zetten komend jaar?

Een van mijn acties voor de komende tijd is bijvoorbeeld het in kaart brengen van wat vrouwen ertoe brengt weg te gaan bij Royal Haskoning. Daar is een aantal jaren geleden al eens uitvoerig onderzoek naar gedaan, maar nog steeds zien wij te veel vrouwen vertrekken op het moment dat ze zelf 'in de spotlight' staan (een leidinggevende functie bekleden). Ik ga daarom o.a. exitgesprekken analyseren.

Kan het zijn dat sociale steun een rol daarin speelt? In eerste serie Ronde Tafelgesprekken (met het thema: Vrouwelijke professionals, Vitaliteit en Ambitie) kwam naar voren dat vrouwen juist in die fase dat ze zichtbaar zijn extra support kunnen gebruiken.

Dat zou inderdaad best een rol kunnen spelen. Om de sociale vitaliteit van topvrouwen te verhogen hebben we inderdaad een vrouwennetwerk bij Royal Haskoning, daaraan nemen gemiddeld zo'n honderd vrouwen deel. En we zijn gestart met de training Female Leadership. Daar wordt jonge talentvolle vrouwen bewust gemaakt van hun eigen kracht(en) en de regels van het spel dat in organisaties wordt gespeeld.

Wat geeft jou energie, Maud?

Resultaat in mijn werk, daar krijg ik energie van! Ik wil graag concrete, tastbare resultaten. Ik vind het ook fijn om zaken te kunnen 'afvinken'. Daarnaast haal ik energie uit sociale contacten en uit netwerken.

Wat zijn energievreters in jouw werk ?

Uit de MBTI ontdekte ik dat ik als zeer planmatig typ maar moeilijk reageer op een buitenwereld die niet volgens vaste structuren functioneert. Dat vreet dan ook energie bij mij, maar ik ben me er nu van bewust en dat scheelt een hoop.

Wat houdt jou vitaal Maud?

Sociale contacten geven mij veel energie. Daarnaast geniet ik ervan waar natuur en kunst samenkomen.

Dank je voor je tijd, Maud!

Andere vitaliteitsinterviews