Lidewey van der Sluis

Professor strategisch talent management Nyenrode Business Universiteit, directeur oprichter Powerhouse Competing for Talent
Lidewey van der Sluis

Prof. dr. Lidewey E.C. Van der Sluis is sinds 1 april 2008 Professor Strategisch Talent Management aan Nyenrode Business Universiteit. Zij is directeur oprichter van het Powerhouse Competing for Talent. Voorheen werkte zij oa. aan de VU in Amsterdam. Ze studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte een jaar als onderzoeker aan de London Business School. Ze is in 2000 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op Management Learning and Development. Lidewey van der Sluis heeft meer dan honderd publicaties op haar naam staan. Recent is het boek "Competing for Talent" dat zij samen met Sylvia van de Bunt-Kokhuis schreef van haar hand verschenen.

Hallo Lidewey, fijn dat je tijd maakt voor een vitaliteitsinterview!

Wat een prachtige werkomgeving heb je hier op Nyenrode. Het ligt helemaal in het groen, je hoort allerlei vogels.

Ja, ik heb het erg getroffen met deze werkomgeving.

Aan de telefoon zei je al dat je zelf ook met vitaliteit bezig bent in je werk. Kun je daar wat over vertellen?

Sinds 2008 bekleed ik de leerstoel Strategisch Talent Management op Nyenrode. Aan deze leerstoel is onder mijn leiding een groep hoog gekwalificeerde onderzoekers en docenten verbonden. Wij werken vanuit vijf pijlers als basis van ons onderzoek en onderwijs: diversiteit, professionaliteit, vitaliteit, innovativiteit en duurzaamheid.

Kun je wat uitleggen over die pijlers?

De focus van al ons werk ligt op het management van talent in organisaties. Bij duurzaamheid kun je dan denken aan het 'duurzaam' omgaan met mensen, met arbeidsrelaties. Dat behelst in plaats van een korte termijn een lange termijn perspectief. Bij innovativiteit gaat het erover hoe je als organisatie het werk zodanig inrichtt dat medewerkers gestimuleerd worden in hun innovativiteit. Bij professionaliteit kun je denken aan bijvoorbeeld de nieuwe generatie professionals (invoegen voetnoot: Generatie Einstein: dit is de titel van een boek waarin een pleidooi wordt gehouden om wat de generatie Y heet -geboren na 1990-, om te dopen in generatie Einstein, omdat ze, doordat ze opgegroeid zijn in de digitale informatiemaatschappij, creatief en multidisciplinair denken zoals Albert Einstein) en wat je als organisatie moet doen om die generatie goed te managen, productief te laten zijn, en hen optimaal de ruimte te geven.

Vitaliteit is in onze onderzoeken zowel een input variabele als een output variabele.

Hoe werkt het Powerhouse, Lidewey?

Het Powerhouse is de verbindende schakel tussen de leerstoel strategisch talent management en de praktijk. Het heeft als doel international thought leadership te zijn op het gebied van strategisch talent management.

Hoe bereiken jullie dat?

Door de drie cirkels onderzoek, onderwijs en ontmoeting -in de vorm van uienringen.

De binnenste cirkel gaat om de corebusiness: wetenschappelijk onderzoek. De middelste cirkel is onderwijs. Hierin geven we onderwijs aan studenten van de Nyenrode MBA en MSc opleidingen maar ook aan Postgraduate Masteropleidingen en Incompany en open ontwikkelprogramma's. De buitenste cirkel geeft ontmoetingen met het werkveld weer met bijeenkomsten zoals netwerkbijeenkomsten, Masterclasses, congressen, en workshops waarin we mensen uit de praktijk ontmoeten om met hen over onze nieuwste inzichten in gesprek te gaan.

Prachtig concept!

Hoe zie jij vitaliteit?

Daaronder versta ik gezond zijn van lijf en leden: dus fysieke maar ook geestelijke gezondheid.

Kun jij in je werk iets doen aan vitaliteit ?

In de begeleiding van jonge promovendi kan ik daar wat aan doen. Deze staan vaak in het brandpunt van het leven. Vitaliteit is voor hen belangrijk om goed te kunnen functioneren, op korte maar zeker ook op lange termijn, want promotie-onderzoek vergt een traject van lange adem. Goed voor henzelf zorgen door gezonde voeding en voldoende nachtrust is essentieel. Als ik geregeld om één uur 's nachts emails van hen ontvang, dan spreek ik ze daar op aan. Want wetenschap is topsport, met hoge ambities en navenante hoge eisen. En die eisen mogen ze aan mij als promotor stellen, maar moeten zij aan ook zichzelf stellen. Ook colleges verzorgen vereist een uitermate fit gestel.

Dat doet me denken aan de BRAVO-aspecten, die in veel bedrijven opgang maken, maar die vooral toch in mijn ogen positieve effecten op mannelijke professionals sorteren.

Wat ik belangrijk vind voor mijzelf maar ook voor de mensen met wie ik werk dat zij inspiratie opdoen. Dat ze rust nemen en daarna hun artikel bijvoorbeeld nog 'ns lezen. Ook vind ik zelfreflectie erg belangrijk. Ook daarvoor is rust nodig.

Je talenten ontwikkelen is geen vrijblijvendheid, ik zie daar een koppeling met een verantwoordelijkheid die je hebt. Ik ben met een model bezig waarin ik talentontwikkeling en verantwoordelijkheid koppel. Dat kun je in mijn ogen niet los van elkaar zien; hoe meer je je ontwikkelt hoe meer verantwoordelijkheid je draagt.

Dat is inderdaad een nieuw gegeven, Lidewey, dat werpt weer een heel ander licht op talentontwikkeling.

Ken jij het werk van Anna Fels, zij is een Amerikaans psychiater die veel onderzoek heeft gedaan naar vrouwen en ambities. Eén van de opmerkelijke zaken die uit haar werk naar voren komt is dat vrouwen ook in deze tijd, nog altijd worstelen met de combinatie van 'vrouwelijkheid' en 'mannelijkheid'. Hoe zie jij dat ?

Ik herken wel dat vrouwen altijd wat aan hun omgeving moeten uitleggen. Je moet als vrouw heel bewust je keuzes maken. Ik ben zelf opgegroeid met drie onderling uiterst kritische broers. Ik heb daardoor geleerd bewust keuzes te maken. Ook om de consequenties van mijn keuzes te dragen: voor mijn loopbaan heb ik heel wat dingen moeten laten.

Als je mijn visie op vitaliteit bekijkt die ik visueel weergeef in de vitaliteitscirkel. Hoe pas je die toe op jezelf?

Mijn spirituele vitaliteit daar begint alles, die haal ik uit God, dat is mijn 'natuurlijke bron'.

Dat is bijzonder, Lidewey, dat hoor ik niet vaak.

Wat ik zelf doe om vitaal te blijven is gezond eten en gedisciplineerd leven. Ik ben Spartaans opgevoed dus dat is voor mij niet zo moeilijk. Ik loop regelmatig hard en wandel en fiets veel. Dat heb ik nodig om mijn hoofd leeg te maken. Dat kun je zien als fysieke vitaliteit en emotionele vitaliteit denk ik. Dat werkt weer door in het aspect sociale vitaliteit. Als ik leeg in mijn hoofd ben sta ik ook weer open voor contact met anderen. Maar sociale vitaliteit vind ik de minst belangrijke van de vier aspecten die je noemt.

Wat geeft jou energie in je werk, Lidewey?

Publiceren en lezingen geven, dat geeft mij energie. Ook als ik kan toetsen of het 'geland' is bij mensen. Het verschil maken, iets toevoegen, en voor de maatschappij van betekenis zijn geven mij ook energie.

Wat zijn energievreters in jouw werk ?

Repeterend werk zoals bijvoorbeeld het huishouden en de administratie doen. Maar ook koken. Dat vind ik helemaal geen leuke bezigheid.

Succes met je werk en dank je voor je tijd, Lidewey!

Andere vitaliteitsinterviews