Jennifer Meyer

Zelfstandig Projectleider

Hallo Jennifer, leuk dat je tijd maakt voor een vitaliteitsinterview! Hoe zie je vitaliteit?

Is er een definitie van? Het is op het moment zo'n hip begrip geworden. Ik zie vitaliteit als fit zijn. Daarvoor is nodig dat je op de voor jou juiste manier bezig bent.

Wat kun jij in je werk doen aan vitaliteit ?

Als projectleider bij de FNV Vrouwenbond, probeer ik het talent van de vrouwen die ik inhuur optimaal te benutten. Door ze goed te faciliteren en ze op de juiste plekken in te zetten. Met mijn projecten wil ik vrouwen die eraan deelnemen, stimuleren hun talenten te verzilveren. Daardoor winnen zij aan vitaliteit.

Wat speelt een rol in vitaliteit, Jennifer?

Rust, gezond eten, maar ook geestelijke voeding. Dat je bijvoorbeeld dingen leest die je voeden. Het is voor iedere levensfase weer anders. Bovendien valt het niet met leeftijd samen. Iemand van zestig kan vitaler zijn dan iemand van twintig, wat me doet denken aan dat programma: 'wat is je echte leeftijd' . Het heeft ook te maken met waarin je geïnteresseerd bent. Ik zoek wat meer diepgang, door veel te lezen maar ook door af en toe het theater te bezoeken.

Wat geeft jou energie, Jennifer?

Dingen die veel tijd en energie kosten en waarvan het resultaat ongewis is en waarvan blijkt dat het zelfs beter werkt dan ik van te voren had bedacht. Dat geeft me een kick! Een voorbeeld is het project dat ik onlangs heb afgesloten. Dat ging om een methodiek die bedacht is om vrouwen een stap richting de arbeidsmarkt te brengen. Het ging om tachtig vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die werden getraind. Voor de slotbijeenkomst had ik bedacht dat er een 'smoelenboek' moest komen. Dat stond niet in het projectplan. De uitvoering ervan kostte veel werk: er moesten groepsfoto's gemaakt worden van de vrouwen, er moesten teksten komen. Het moest naar de drukkerij, de lay-out moest kloppen. Gaandeweg dacht ik: heb ik er wel goed aan gedaan? Afgelopen maandag was de slotbijeenkomst in Purmerend, daar bleek dat het smoelenboek een groot succes was! De boekjes waren na afloop allemaal op. Ik zag ook mensen die in het smoelenboek bij de verhalen van de vrouwen allerlei opmerkingen schreven. Kijk, daar word ik blij van en het geeft dus energie!

Hoe komt het dat jij zo actief bent voor vrouwen?

Ik kwam steeds meer vrouwen tegen die uitvielen of ziek werden terwijl ze wel potentie hebben, maar het lukte hen op de een of andere manier niet die ten volle te benutten. Het gaat mij erom dat vrouwen hun talent benutten, want ik zie nog teveel vrouwen die NIET durven gaan voor hun dromen. Dat durven heeft voor mij te maken met keuzes maken en met zelfvertrouwen.

Wat zijn energievreters in jouw werk ?

Zeurende mensen. Als ik met mensen werk die voor elke zucht die ze laten geld willen zien of moeilijk in beweging te krijgen zijn. Ik vraag mij dan af: zit jij wel op de goede plek? Kijk, ik zit in een bepaalde flow, ik vraag veel van mensen om me heen. Zij die op de rem trappen, die eerst alle risico's afgedekt willen zien voor ze in actie komen, die vreten mijn energie.

Wat doe je om zelf vitaal te blijven?

Ik heb nu drie projecten, ze pieken allemaal tegelijk. Dat kost me veel energie, want ik werk ook 's avonds en in het weekend. Hoe ik de balans houd, dat is lastig. Ik spreek bijvoorbeeld nu niet veel af met vriendinnen, dat komt na 8 maart wel (internationale vrouwendag). Dan ga ik lekker met ze eten. Tegenover me zit de sportschool, daar ga ik wel een keer per week heen voor yoga.

Wat is jouw ambitie, Jennifer?

Ik ben hier op aarde gekomen om iets te doen. Veel vrouwen durven dat niet. Als je namelijk je ambitie nastreeft, ben je gelukkiger. Hier zit voor mij ook een valkuil in: ik streef mijn ambities na tot in de perfectie, daar word ik soms ook heel moe van. Het voelt niet als werken, maar toch heb ik nog nooit zo vaak aan balans gedacht als de laatste tijd. Maar dat kan ook met mijn keuzes te maken hebben...

Dank je wel voor je tijd, Jennifer!

Andere vitaliteitsinterviews