Erik Kieftenbeld

Manager Gezondheid en Welzijn, Corus

Goedenmorgen Erik, hoe gaat het bij Corus?

Tja, natuurlijk niet zo fijn, er spelen nu andere prioriteiten met de ongeveer 800 medewerkers die ontslagen zullen worden.

Ja, dat kan ik me voorstellen, dat is ook erg vervelend. Zou je toch even tijd kunnen vrijmaken om te vertellen over de vitaliteitsaanpak die jullie bij Corus kennen?

Ja, Goed. Ik fietste er vanmorgen nog langs, het Vitaliteitscentrum. Toen zag ik dat er flink wat mensen aan het trainen zijn. Dat doet me goed!
Ik ben hoofd Gezondheid en Welzijn bij Corus en geef leiding aan de afdeling waar vier mensen werken. Het Vitaliteitscentrum van Corus is vorig jaar geopend. Onze gezondheidsaanpak is gebaseerd op drie punten:

  1. Mensen mogen bij voorkeur niet ziek worden van het werk: zo letten we goed op bijvoorbeeld chemische stoffen, maar ook op geluidsnormen, of op spanning/stress op het werk.
  2. Als mensen ziek zijn, dan worden ze gereïntegreerd. Denk daarbij aan uitvoering van de Wet (Verbetering) Poortwachter.
  3. Preventie: we proberen er voor te zorgen dat mensen gezond blijven. Bijvoorbeeld bieden we elke werknemer elke drie jaar een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) aan met een leefstijlcontrole.

We hebben een aantal redenen om aan preventie te doen, een daarvan is gewoon omdat het geld oplevert! Een andere is dat de arbeidsmarkt zodanig is, dat we zuinig moeten zijn op de mensen die we hebben: ze moeten waarschijnlijk al langer doorwerken als ze daartoe fysiek in staat zijn. Tel daarbij een ploegendienst op, dan heb je heel wat voor je kiezen als je hier werkt.
Bovendien blijkt dat de B.V. Nederland helemaal niet zo gezond is, denk aan overgewicht, bewegingsarmoede en spanningen die mensen hebben.

Preventie loont dus?

Jazeker. Iemand die overgewicht heeft, heeft een grotere kans op suikerziekte, en ik kan zo voor je uitrekenen wat dat het bedrijf -en die persoon zelf natuurlijk- kost.

Wat gebeurt er in het Vitaliteitscentrum?

Daar krijgen mensen een beweegprogramma op maat dat noemen we het Corus persoonlijk gezondheidsprogramma. Daarnaast worden er workshops over leefstijl gegeven. We werken nl. vanuit het BRAVO-leefstijlprogramma (met daarin aandacht voor: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning).

Hoe komen mensen terecht bij het Vitaliteitscentrum?

Uit het PMO -dat we via onze Arbodienst aanbieden- selecteren we mensen voor een leefstijlprogramma. Dat kan bijvoorbeeld zijn als iemand een BMI (Body Mass Index) van meer dan 30 heeft.
Als iemand geselecteerd wordt dan gaat hij naar het Vitaliteitscentrum daar wordt een beweegprogramma op maat gemaakt. We hebben bij Corus nl. sterk ingezet op bewegen.
Dat trainingsprogramma wordt uitgevoerd door Heliomare, dat is onze provider van de vitaliteitsdiensten. Dat programma duurt meestal 26 weken. Dat wordt gevolgd in eigen tijd, maar op kosten van Corus.
Daarnaast krijgt iemand workshops over een gezonde leefstijl. Zo maakt Sonja Bakker speciaal voor Corus een boekje over 'gezond eten als je in ploegendienst werkt' .
Ook zijn er ontspanningstrainingen.
Mensen kunnen ook op een andere manier terecht komen bij het vitaliteitscentrum, nl. als ze ziek zijn en bezig gaan met hun reïntegratie. Ze kunnen dan sneller genezen en hun conditie verder verbeteren als ze hier een multidisciplinair programma, zowel fysiek als mentaal gaan volgen. De intake wordt verzorgd door een revalidatie-arts. Op mentaal gebied bieden we praatsessies.

Is die PMO vrijwillig?

Ja, het zit ook in het medisch dossier en dat is geheim voor de werkgever. Ook het leefstijladvies is vrijwillig. Tien jaar geleden zouden we dit niet mogelijk hebben geacht, dat je op basis van een PMO als werkgever je mensen een leefstijl advies geeft. Maar misschien is het over tien jaar zo, dat als je er geen gebruik van maakt, het wordt van: eigen schuld, dikke bult.

Hoe reageren mensen op zo'n leefstijl advies?

De meesten reageren positief. Een voorbeeld van wat ik wel eens hoor van mensen die in het vitaliteitscentrum een beweegprogramma hebben gevolgd is: ..."mijn leven is veranderd door dat beweegprogramma, wat is dat fijn!, als ik nu na 8 uur ploegendienst thuiskom kan ik nog wat, ik kan nu bijvoorbeeld nog spelen met mijn kleinkind!..."
Tja, ik kan me dat zelf niet voorstellen, ik fiets altijd naar mijn werk, en ik verbaas me erover als mensen dat zelf niet doen.
Maar er zijn ook mensen die zeggen: ..."waar bemoei je je mee, dit is mijn leven."

Wat is de rol van de leidinggevende in dit alles?

We hebben de afspraak dat de leidinggevende het leefstijlprogramma moet accorderen. De kosten worden immers van zijn afdelingsbudget betaald. Soms kom ik tegen dat een leidinggevende er andere normen op na houdt en bijvoorbeeld zegt: .."waarom is een BMI van boven de 30 zo erg? De man is nooit ziek geweest". Ik moet dan wel argumenteren dat er een goede kans is op suikerziekte, dat iemand met suikerziekte geen groot rijbewijs meer mag houden en bepaalde werkzaamheden niet meer mag doen en vaker zal verzuimen.

Is het vitaliteitscentrum goed bezet?

Ja, het liep vanaf de opening vorig jaar al snel vol. We hebben ook al capaciteitsproblemen gehad. Er kunnen op jaarbasis zo'n 500 mensen preventief terecht, en zo'n 80 mensen die reïntegreren. Maar ondanks dat, we hebben het dan slechts over 5% van de Corus bezetting- is van uitbreiding nu geen sprake. We draaien hier bij Corus nu wel drie keer ons geld om voordat we het uitgeven.

Erik, wat versta jij zelf onder vitaliteit ?

Dat je voldoende beweegt, dat je het leven aankunt. Dat je zowel fysiek als mentaal kunt doen wat je wilt. En dat als het nodig is, je harder of meer kunt werken. Fit zijn vind ik heel belangrijk in het leven.

Erik, wat geeft jou energie in je baan?

Als ik zie dat ons Vitaliteitscentrum stampvol is met mensen die enthousiast aan de verbetering van vitaliteit werken.
Als ik activiteiten kan organiseren die goed zijn voor de gezondheid van mijn Corus-collega's.

Is er iets wat ik je nog niet gevraagd hebt, Erik, maar wat je in ieder geval gezegd wilt hebben?

Nee, eigenlijk niet.

Hartelijk bedankt voor je tijd, Erik!

Andere vitaliteitsinterviews