Raymon Geurts

Directeur Berckeley Square

Goedenmorgen Raymon, wat versta je onder vitaliteit?

Ik versta onder vitaliteit, het verbonden zijn met je levenselixer. Je passie. Vitaliteit is voor mij meer dan de fysieke gesteldheid, maar gekoppeld aan het holistisch mensbeeld. Dit bestaat uit aan je SQ (sociale quotiënt, intelligentie), je EQ ( je emotionele intelligentie), je IQ en je drive. Dat alles samen bepaalt je mobiliteit en je vitaliteit.

Ik heb mensen in een project eens gevraagd naar beelden over vitaliteit op het werk. Toen kreeg ik voornamelijk antwoorden in de zin van "niet- ziek-zijn". Vroeg ik naar voorbeelden van vitaliteit in hun omgeving, dan kreeg ik voorbeelden van leiders op leeftijd zoals Majoor Bosshardt, of Nelson Mandela. Bij Majoor Bosshardt ging het dan vooral om haar drive in haar werk voor het Leger des Heils.

Er is in mijn optiek een onderscheid tussen gezondheidsmanagement en vitaliteitsmanagement.
Historisch gezien ging de aandacht in bedrijven vooral uit naar het verzuim en het verzuimpercentage. Het wel of niet aanwezig zijn van resources. De transitie van afwezig naar aanwezig.
Bekijk je vitaliteit in die transitie (van afwezig naar aanwezig) dan is dat volgens mij de focus van het huidige gezondheidsmanagement. Ga je echter een stap verder en kijk je naar de transitie van aanwezig naar inzetbaar dan gaat het vooral om een match in het organiseren van de identiteit en drives van de medewerkers te laten aansluiten bij de identiteit en drives in de organisatie. Dat is volgens mij vitaliteitsmanagement.

Tegenwoordig gaat het veel meer om werkondernemerschap: welke toegevoegde waarde kun je als werknemer bieden. Jeff Gaspersz heeft dat goed omschreven in zijn boek: "Anders werken, nieuwe kansen". Wij bij Berckeley Square werken vanuit die visie in onze projecten, bijvoorbeeld bij het Waterland Ziekenhuis. Naar de buitenwereld doe je een belofte in de zogenaamde 'external branding' en deze belofte moet in de binnenwereld waar worden gemaakt door de medewerkers, internal branding. Internal Branding heeft alles te maken met het zoeken naar medewerkers die bij je organisatie passen, en het soort vitaliteit waarover zij beschikken. Wij doen o.a. een traject om goed werknemerschap en goed werkgeverschap in te richten: wat heb je ervoor nodig. We werken daarbij oa. met de zeven bronnen van Arbeidsvreugd beschreven door Kees Kouwenhoven. Daarnaast stellen we in projecten continu de congruentie tussen intenties en gedrag aan de orde. Een voorbeeldje: als je je medewerkers zo belangrijk vindt, waarom zou je dan de onderhandeling over hun arbeidsvoorwaarden aan een derde partij (vakbond) overlaten? De organisatie zou veel meer vanuit de relatie met de medewerkers dit samen vorm moeten geven, vinden wij.

Wat speelt volgens jou een rol in vitaliteit ?

Duidelijkheid over wie je bent en wie je wilt zijn. Dat draagt bij aan vitaliteit. Op het moment dat je een koers in het leven hebt, dan werkt dat als een soort levenselixer. Iedereen kent wel en voorbeeld van een vitaal persoon die door de vasthoudendheid en geloof in haar eigen kunnen, vaak op verrassende manieren ziekten zoals bijv. kanker overwinnen.

Wat kun jij in jouw werk doen aan vitaliteit voor medewerkers?

Spiegelen. Ik kan mensen vragen stellen, ze bewust onbekwaam maken, dat geeft mij ook weer energie. Als ik werk met mensen die eenzelfde basis hebben dan werkt dat als co-creatie. Aan de andere kant is het soms ook zo dat als ik in een project zit waar geen energie in zit, omdat wij niet samen met de klant een doel vorm kunnen geven ik een keus maak om daarmee te stoppen. Mijn vitaliteit hangt erg samen met duidelijkheid en keuzes maken. Voor bedrijven die vitaliteit nastreven geldt dat net zo: als je merkt dat iemand niet op de goede plek zit en energie verliest is mijn motto: aarzel nooit om iemand uit deze positie te halen. Deze persoon kan haar talenten binnen of soms beter buiten de organisatie inzetten.

Raymon, wat geeft jou energie in je baan?

Samen mooie dingen maken. Co-creatie. Mijn drive is gekoppeld aan klanten. Ik heb daarnaast ook een sterk ideologische drive: ik wil mensen in hun kracht laten komen en daarmee "gelukkige organisaties" creëren. Dat is altijd gekoppeld aan 'communities'. Een inspiratie daarin voor mij is om niet alleen binnen onze eigen projecten, maar ook overstijgend hier activiteiten in te ondernemen. Zo zit ik in het bestuurlijk platform van de Stichting Slow Management en is er een jaarlijks terugkerende studiereis die ik met een groep vakbondsbestuurders en werkgeverorganisaties maak. Die reis -georganiseerd door de Baak- gaat naar het buitenland om nieuwe vormen van arbeidsverhoudingen te onderzoeken. Wat we daar aantreffen vertalen we naar onze eigen context.

Wat zijn energie-vreters in jouw baan?

Té druk zijn, daarmee raak ik ruimte kwijt in mijn hoofd. Als ik geen ruimte meer heb, dan heb ik aan alles ingeleverd.

Wat doe je om zelf vitaal te blijven

Dat is sterk gekoppeld aan een holistisch mensbeeld dat ik heb. Ik probeer te blijven leren ondanks de drukte, mezelf een oncomfortabel gevoel te geven en aandacht te besteden aan mijn emotionele groei. Op het fysieke vlak is dat sporten en mijn leefstijl aanpassen. Maar bovenal is het ruimte creëren. Dat heb ik de afgelopen twee weken weer gedaan door keuzes te maken voor aandacht voor die dingen die ik écht belangrijk vind, dat geeft mij weer letterlijk Lebensraum!

Hartelijk bedankt voor je tijd, Raymon!

Andere vitaliteitsinterviews