Lydia Velthuis

HR manager BP

Hallo Lydia, wat versta je onder vitaliteit ?

Energiek, zowel fysiek, mentaal. Weerbaar.

Wat speelt volgens jou een rol in vitaliteit ?

Ik denk dat je gezondheid een rol speelt, maar ook ontspanning, en ambitie. Dan niet persé ambitie in de carrièresfeer, maar ook bijv. de ambitie of het streven om een goed mens te zijn.

Wat is voor jou als HR-manager vitaal in vitaliteit ?

Dan denk ik aan mensen die niet zo vitaal zijn. Bijvoorbeeld aan mensen die ouder worden. Voor hen is het belangrijk dat ze geestelijk vitaal, bij blijven. Andere fases in het leven bijv. vrouwen met jonge kinderen. Je kunt als organisatie ook denken, laat mensen een paar jaar gewoon goed presteren in hun eigen baan, maar laat ze niet die extra stap hoeven doen om extra carrière te maken Dat kan tijdelijk zijn. Dat is een nieuwe manier van denken, waar we hier op de raffinaderij aan werken.

Wat kun je als HR-manager doen aan vitaliteit voor medewerkers?

Je kunt meer doen om zogenaamde 'weak signals' (zwakke signalen) van mensen op te vangen en dan pro actief te handelen. ('weak signals' geldt ook in de sfeer van veiligheidsbeleid op de raffinaderij bij BP ). Antenne's openhouden voor eerste signalen. Je kunt ook mensen zélf zich meer bewust laten worden hiervan en op te letten. Overigens ligt hier zeker ook een taak voor leidinggevenden.

Ik geloof meer in een persoonlijke aanpak, dan in 'meedoen om het meedoen', als je begrijpt wat ik bedoel. Voor sommige vrouwen is het bijv. super belangrijk om meer bevestiging te krijgen en gestimuleerd te worden. Dat zijn in mijn ogen essentiële elementen in preventie.
Binnenkort verhuizen we met BP naar een nieuw pand, ik vind dat een mooie kans om cultuur en vitaliteit positief te kunnen beïnvloeden.

De overheid is momenteel erg druk met het stimuleren van bedrijven om de fysieke vitaliteit van hun medewerkers te verhogen, deze maatregelen worden ook de BRAVO-aspecten genoemd waarbij B staat voor meer bewegen, de R voor minder Roken, de A voor minder Alchohol, de V voor gezonde Voeding en de O voor op tijd ontspannen. Wat vind je daarvan?

Het is een plakje van het geheel. Het doet me denken aan van die 'vinkjes zetten' ...just a tick in the box. Het is natuurlijk prima om mee te doen, maar zoek naar die dingen waar je écht invloed op hebt. In mijn ogen kun je je beter focussen op één of twee dingen en die echt goed doen.

Zoek naar waar je écht mee resultaat kunt behalen. Je hebt bijvoorbeeld goede leidinggevenden nodig met 'antennes', dan hoef je niet overal programma's voor te hebben.

Als je het hebt over de "O" van Ontspanning, dat kan je bedrijf zeker beïnvloeden. Vrijheid van denken in je hoofd is heel effectief. Bij Google mogen mensen 20% van hun tijd aan eigen gekozen projecten werken die ze zelf belangrijk vinden. In het recruitmentfilmpje van Google dat op YouTube staat komt dat heel duidelijk naar voren. 3M deed dat ook al zo'n 20 jaar geleden. Je kunt mensen op verschillende manieren ontwikkelen.
Als je hoog opgeleide mensen in je bedrijf hebt moet je ze ruimte geven, dat hebben wij bij BP heel goed begrepen en wordt ook intern door onze mensen heel erg gewaardeerd.

Wat zijn energie-vreters in jouw baan?

Kleine dingen die als ruis in mijn achterhoofd blijven hangen. Honderd dingen tegelijk op je bord, die je niet kunt doen omdat je ze anders allemaal maar half kunt doen. Het lukt niet altijd om dat uit te schakelen. Wat ik om me heen zie is dat wanneer mensen geen waardering krijgen voor wat ze doen in hun werk, hen dat enorm veel energie kost. En andersom: wanneer ze dat wel krijgen geeft het ze veel energie!

Wat doe je om zelf vitaal te blijven

Keuzes maken en mijn grenzen bewaken. En me daar vervolgens niet vervelend over voelen. oed blijven luisteren naar mezelf. Inmiddels weet ik wel wat het is om over mijn grens te gaan. Ik merk het aan mijn lichaam en aan mijn humeur. Ik ben namelijk een ongelooflijk positief ingesteld mens, en als ik dat wat minder wordt, is er iets aan de hand. Ik ben dus niet (meer) van externe bronnen afhankelijk om in te schatten hoe ik ervoor sta.

Dank je wel voor het interview, Lydia!

Andere vitaliteitsinterviews