Een aantal reacties over de workshop "Vitaliteit begint hier !":

..."Eerlijk gezegd had ik er niet zo bij stilgestaan wat je workshop precies zou kunnen inhouden toen ik me inschreef, het leek me gewoon interessant. En dat was het ook."

....."jouw workshop had een goede opbouw en de oefeningen waren nuttig om je bewust te worden van waar je energie van krijgt en waardoor je die verliest...."

...."het is ook altijd heel prettig om ervaringen met elkaar te delen en dat hebben we volop gedaan.."

...."wat ik heel handig vond is je model (lees: vitaliteitscirkel) waarin de samenhang wordt geschetst (tussen de verschillende elementen van vitaliteit). Hierdoor kwam ik tot het inzicht dat ik veel op mentaliteit zit wat zich fysiek uit. Dus fysiek is voor mij een goede graadmeter ..."

..."ik vond het grappig om te zien dat meer inzet niet per se tot het gewenste resultaat leidt. Als de balans zoek is en je iets bijvoorbeeld te graag wilt, blokkeer je ook. En ik ben iemand die vooral na een tegenslag juist twee keer zo hard gaat werken. Dat is niet altijd effectief gebleken..."

...."van te voren had ik op je site gekeken: toen was voor mij een bewustmaker dat "je vitaal voelen" ligt op vier terreinen." (fysiek, emotioneel, sociaal, spiritueel).

...."het was wel weer even goed om concreet voor ogen te houden wat je niet moet vergeten om te doen, omdat het je verder helpt. In mijn geval: reizen, leren, knuffelen.."

...."de workshop sloot goed aan bij zaken die mij op dit moment bezighouden. Bijvoorbeeld: 'op welke manier kun je ervoor zorgen niet teveel energie te laten weglekken.'

...."ik herkende in jouw workshop de neiging (bij mezelf) om door fysieke ontspanning (of inspanning zoals sport) weer in balans te komen, terwijl de oorzaak van het weglekken van energie eerder voortkomt uit emotionele 'drains'..."

...."tot nu toe dacht ik in termen van compensatie zoeken en achterstand aan energie weer inhalen, maar sinds jouw workshop ben ik daarover gaan nadenken. Misschien kun je ook buffers aan energie opbouwen. Dat voelt positiever dan 'bijtanken'.

...."Anyway, interessant onderwerp. ...."

...."Zeker nuttig om stil te staan bij wat er inkomt en uitgaat aan energie. Ik blijf het alleen ook wel lastig vinden te bedenken waar ik nou precies allemaal energie van krijg. Het onderwerp zal voorlopig nog niet uit mijn hoofd gaan..."

...."erg bedankt voor je workshop en de energie die je daarmee doorgeeft!"

...."wat de workshop mij opleverde was even stilstaan bij waar ik mijn energie vandaan haal, wat mij energie kost, en dat spiritualiteit geen doel is, maar de bron is..."

..."ik vond het mooi te ontdekken dat het voor mij altijd over contact gaat: daar waar contact is, is het altijd vitaal"

..."voor mij werkte het deel waarin ik zelf moest zoeken en ontdekken het beste en het snelste".